ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri

" MERCAN FM " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
Elektronik Yolla Yapılan Tebligat
Elektronik Yolla Yapılan Tebligat
Elektronik Yolla Yapılan Tebligat, Muhatap Tarafından Açılmış Olsa Dahi Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/4705 Karar No: 2020/5976 Karar Tarihi: 19.11.2020...
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri

Elektronik Yolla Yapılan Tebligat, Muhatap Tarafından Açılmış Olsa Dahi Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2020/4705

Karar No: 2020/5976

Karar Tarihi: 19.11.2020

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davacı erkek tarafından açılan boşanma davasında, ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya bırakılarak çocukla davalı anne arasında şahsi ilişki tesisine, davalı kadın lehine aylık 350,00 TL tedbir nafakasına karar verilmiş, karar elektronik posta ile 17/01/2019 tarihinde davalı vekiline gönderilmiş, davalı vekili tarafından tebligat aynı gün açılmış ve 04/02/2019 tarihinde istinaf dilekçesi verilmiştir.

Bölge adliye mahkemesince, elektronik ortamda yapılan tebligatlarda, tebligatın muhatap tarafından açılıp okunması halinde; istinaf süresinin o tarihten başlayacağından bahisle kadın vekilinin istinaf başvurusunun, kanuni süre geçtikten sonra yapılması nedeniyle, 6100 sayılı HMK 352. maddesi gereğince istinaf isteminin usulden reddine karar verilmiş, verilen karar kadın vekilince temyiz edilmiştir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 9/6 maddesi gereğince; “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” Buna göre; davalı kadının vekilinin elektronik posta hesabına 17/01/2019 tarihinde konulmuş olan mahkeme kararına karşı istinaf itirazı için iki haftalık yasal istinaf süresi 22.01.2019 tarihinde başlamış sayılmakla, 04/02/2019 tarihinde yapılan başvurunun süresinde sayılması gerekirken, hatalı değerlendirme ile istinaf başvurusunun kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı kabul edilerek usulden red kararı verilmesi doğru görülmemiş ve istinaf incelemesi yapılmak üzere bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2 HD. 11/06/2020 tarih, 2019/803 esa,2020/715 karar sayılı kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bu Haber Okundu
ŞALPAZARI SES, SİZİN SESİNİZ, www.salpazari61.com, şalpazarı haber, ağasar haber, şalpazarı haberleri

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa

”Damla Projesi Gönüllüleri 561. Kadırga Yaylasında””Damla Projesi Gönüllüleri 561. Kadırga Yaylasında”Gümüşhane’de Gençlik ve Spor Bakanlığı...
”EMİRHAN 14 YAŞINDA 5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ””EMİRHAN 14 YAŞINDA 5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ”Trabzon’un Yomra ilçesinde 14 yaşındaki Emirhan Kerimoğlu yakalandığı...
”Caner 17 Yaşında Yaşam Mücadelesini Kaybetti””Caner 17 Yaşında Yaşam Mücadelesini Kaybetti”Trabzon Akçaabat’ta Denize Giren Genç...
”Zeynep İrem 15 Yaşında Kalbine Yenildi””Zeynep İrem 15 Yaşında Kalbine Yenildi”Trabzon Uzungöl’lü Zeynep İrem Aygün...

eczane
  • Anket

    • Şuan bir anket mevcut değildir.