...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

" MERCAN FM " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Takibe İtiraz Edilmesi Sonuç Doğurmaz”
”Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Takibe İtiraz Edilmesi Sonuç Doğurmaz”
Ödeme emri tebliğ edilmeden takibe itiraz edilmesi sonuç doğurmaz 12. Hukuk Dairesi 2017/4706 E. , 2018/9705 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Ödeme emri tebliğ edilmeden takibe itiraz edilmesi sonuç doğurmaz 12. Hukuk Dairesi 2017/4706 E. , 2018/9705 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı … Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile … Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri … Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

Alacaklı tarafından 03.10.2016 tarihinde genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun icra takibini haricen öğrenmesi üzerine icra dairesine verdiği 28.11.2016 tarihli dilekçe ile borca itiraz ettiği, icra müdürlüğünce 28.11.2016 tarihli işlemle; “itiraz eden borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmediği, borçlu vekilinin bugün verdiği itiraz dilekçesi ile ödeme emrinin 28.11.2016 tarihinde tebliğ edildiğinin sayıldığı ve borca itirazın İİK’nin 62. maddesinde belirtilen 7 günlük itiraz süresi içinde olduğu belirtilerek borca itiraz eden borçlular hakkındaki takibin İİK 62-66 m. gereğince durdurulması” şeklinde işlem tesis edildiği, alacaklının icra müdürlüğü işleminin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi üzerine alacaklının istinaf yoluna başvurduğu, … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/245 E.- 2017/313 K. sayılı kararı ile HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK ‘nun 62/1. maddesinde; “İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmediğinden, borçlunun icra dairesine itirazı sonuç doğurmaz.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/245 E. – 2017/313 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15.12.2016 tarih ve 2016/903 E. – 2016/752 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de … Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 11/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Haber 626 kez Okundu
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa

...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”ŞALPAZARI’NDA COVİT 19 VAKASI GÖRÜLDÜ””ŞALPAZARI’NDA COVİT 19 VAKASI GÖRÜLDÜ”  Dünya genelinde salgın hastalık...
”Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk””Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk”  Trabzon Şalpazarı Şehit Olgun...
”Gönül Adamı İbrahim Kop Hakka Yürüdü””Gönül Adamı İbrahim Kop Hakka Yürüdü”Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Karakaya...
”YATTARA ANADOLU ŞAPKA’YI ZİYARET ETTİ””YATTARA ANADOLU ŞAPKA’YI ZİYARET ETTİ”Trabzon Şalpazarı Dorukkkirş mahallesi sakini...
”YATTARA ‘’EFKAN ŞAPKA’’ AÇILIŞINI YAPTI””YATTARA ‘’EFKAN ŞAPKA’’ AÇILIŞINI YAPTI”Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Düzköy...

eczane
”Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti””Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti”''Şalpazarı'lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi...
Dağlıca İmamı Göreve BaşladıDağlıca İmamı Göreve BaşladıŞalpazarı İlçemiz Geyikli mahalle sakinlerinden olan Din görevlisi...
”Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri””Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri”İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge...
”Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı””Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı”Trabzon’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda İşadamı Atilla Ataman’ın...
”Ağasar’ın Şoför Fatma Ablası””Ağasar’ın Şoför Fatma Ablası”’Ağasar’ yöresinin 52 yaşındaki şoför Fatma Ablası 4...
”YATTARA ANADOLU ŞAPKA’YI ZİYARET ETTİ””YATTARA ANADOLU ŞAPKA’YI ZİYARET ETTİ”Trabzon Şalpazarı Dorukkkirş mahallesi sakini genç girişimci Ömer...
”Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk””Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk”  Trabzon Şalpazarı Şehit Olgun Gülay Polis Merkez...
”ŞALPAZARI’NDA COVİT 19 VAKASI GÖRÜLDÜ””ŞALPAZARI’NDA COVİT 19 VAKASI GÖRÜLDÜ”  Dünya genelinde salgın hastalık olarak ilk olarak...
”Gönül Adamı İbrahim Kop Hakka Yürüdü””Gönül Adamı İbrahim Kop Hakka Yürüdü”Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Karakaya Belekli sakinlerinden 3...
”YATTARA ‘’EFKAN ŞAPKA’’ AÇILIŞINI YAPTI””YATTARA ‘’EFKAN ŞAPKA’’ AÇILIŞINI YAPTI”Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Düzköy mahallesi sakinlerinden genç...
”Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri””Şalpazarı’nda Normalleşme Denetimleri”İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge...
”Trabzon Dahil 31 İl’e  Giriş Çıkışlar Kapatıldı””Trabzon Dahil 31 İl’e Giriş Çıkışlar Kapatıldı”Erdoğan son dakika açıkladı! 31 şehre giriş-çıkış kapatıldı,...
”GEYİKLİ SOSYAL HİZMET BİNASI YARDIMLARINIZI BEKLİYOR””GEYİKLİ SOSYAL HİZMET BİNASI YARDIMLARINIZI BEKLİYOR”Trabzon Şalpazarı Geyikli Mahallesi Merkez Cami yanında Geyikli...
”Şalpazarı’nda Anneler Günü’nde Şehit Anneleri Unutulmadı””Şalpazarı’nda Anneler Günü’nde Şehit Anneleri Unutulmadı”Trabzon Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal anneler günü nedeniyle şehit anneleri...
”CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLADI””CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLADI”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin normalleşme takvimini açıkladı.Normalleşmenin...
  • Anket

    • ŞALPAZARI DENİNCE AKLINIZA 2020 YILINDA İLK NE GELİR ?

      Sonuçlar

      Yükleniyor ... Yükleniyor ...