...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

" MERCAN FM " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Takibe İtiraz Edilmesi Sonuç Doğurmaz”
”Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Takibe İtiraz Edilmesi Sonuç Doğurmaz”
Ödeme emri tebliğ edilmeden takibe itiraz edilmesi sonuç doğurmaz 12. Hukuk Dairesi 2017/4706 E. , 2018/9705 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Ödeme emri tebliğ edilmeden takibe itiraz edilmesi sonuç doğurmaz 12. Hukuk Dairesi 2017/4706 E. , 2018/9705 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı … Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile … Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri … Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.

Alacaklı tarafından 03.10.2016 tarihinde genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun icra takibini haricen öğrenmesi üzerine icra dairesine verdiği 28.11.2016 tarihli dilekçe ile borca itiraz ettiği, icra müdürlüğünce 28.11.2016 tarihli işlemle; “itiraz eden borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmediği, borçlu vekilinin bugün verdiği itiraz dilekçesi ile ödeme emrinin 28.11.2016 tarihinde tebliğ edildiğinin sayıldığı ve borca itirazın İİK’nin 62. maddesinde belirtilen 7 günlük itiraz süresi içinde olduğu belirtilerek borca itiraz eden borçlular hakkındaki takibin İİK 62-66 m. gereğince durdurulması” şeklinde işlem tesis edildiği, alacaklının icra müdürlüğü işleminin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi üzerine alacaklının istinaf yoluna başvurduğu, … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/245 E.- 2017/313 K. sayılı kararı ile HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK ‘nun 62/1. maddesinde; “İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmediğinden, borçlunun icra dairesine itirazı sonuç doğurmaz.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … … Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2017 tarih ve 2017/245 E. – 2017/313 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15.12.2016 tarih ve 2016/903 E. – 2016/752 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de … Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 11/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Haber 624 kez Okundu
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa

...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”Şalpazarı’nda Maske Üretimi Başladı””Şalpazarı’nda Maske Üretimi Başladı”TRABZON; Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi...
”Geçmiş Olsun Kaymakam Uğur Ünsal””Geçmiş Olsun Kaymakam Uğur Ünsal”TRABZON,Şalpazarı İlçe kaymakamlığına 23 Ekim...
”Trabzon 48 Saat Evde Kal Çağrısı””Trabzon 48 Saat Evde Kal Çağrısı”Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı yetkililer...

eczane
”Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti””Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti”''Şalpazarı'lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi...
Dağlıca İmamı Göreve BaşladıDağlıca İmamı Göreve BaşladıŞalpazarı İlçemiz Geyikli mahalle sakinlerinden olan Din görevlisi...
”Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı””Erikbeli Dağ Tesisleri Temeli Atıldı”Trabzon’un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası’nda İşadamı Atilla Ataman’ın...
”Ağasar’ın Şoför Fatma Ablası””Ağasar’ın Şoför Fatma Ablası”’Ağasar’ yöresinin 52 yaşındaki şoför Fatma Ablası 4...
”Özcan’dan Teşekkür Plaketi””Özcan’dan Teşekkür Plaketi”Şalpazarı ses/ Sizin sesiniz. www.salpazari61.com/www.Şalpazarı61.web.tv   Ekibi desteklerinden...
”Şalpazarı’nda Maske Üretimi Başladı””Şalpazarı’nda Maske Üretimi Başladı”TRABZON; Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından bedelsiz gönüllüler...
”BGC Gazeteci Muhammet Taş Anısına Yarışma Düzenliyor””BGC Gazeteci Muhammet Taş Anısına Yarışma Düzenliyor”2019 Kasım ayında vefat eden Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti...
”12 YILIN SONUNDA ŞİFA KAYNAĞI MOR EKMEK ÜRETİLDİ””12 YILIN SONUNDA ŞİFA KAYNAĞI MOR EKMEK ÜRETİLDİ”TRABZON; Vakfıkebir’li bir girişimci ekmek fırın ekibinin 19...
”Şalpazarı’nda 18 Mart Şehitler Günü Programı Yapılmayacak””Şalpazarı’nda 18 Mart Şehitler Günü Programı Yapılmayacak”Yurdumuz genelinde baş gösteren corona virüs tedbirlerinden dolayı...
””ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR!”””ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR!”Türkiye saat 21:00'de olduğu gibi az da olsa...
”Deprem Bölgesi Elazığ & Malatya’ya 1500 Trabzon Ekmeği Gönderildi””Deprem Bölgesi Elazığ & Malatya’ya 1500 Trabzon Ekmeği Gönderildi”Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Elazığ ve Malatya...
  • Anket

    • ŞALPAZARI DENİNCE AKLINIZA 2020 YILINDA İLK NE GELİR ?

      Sonuçlar

      Yükleniyor ... Yükleniyor ...