Menü
Kategoriler
Şalpazarı Geyikli  Beldesi Kalkındırma ve Yardımlaşma  Derneği Başkanlığından Duyurulur''http://salpazari61.com/?p=27065&preview=true
”Şalpazarı Geyikli  Beldesi Kalkındırma ve Yardımlaşma  Derneği Başkanlığından Duyurulur”
01 Ağustos 2018 Büyükliman Havzası.

Şalpazarı Geyikli  Beldesi Kalkındırma ve Yardımlaşma  Derneği Başkanlığından Duyurulur.

TRABZON;Şalpazarı’nda faaliyet gösteren Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Ağustos 2018 Pazar günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemle beraber dernek merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen tarih ve  saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde  çoğunluk aramaksızın 26 Ağustos 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.Dernek üyelerimize duyurulur.

Gündem

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkülü

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4-Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının ibraz edilmesi

5-Tüzük değişikliğinin görüşülmesi

6-Yeni yönetim ve denetim kurullarının asi ve yedek üyelerinin seçimi

7-Dilek ve temenniler

8-Kapanış

Bu kongre haberimiz Karadeniz de Son nokta Gazetesinin 02.08.2018 Perşembe sayısında yayınlanacaktır.

Yorumlar kapalı
** *