”Şalpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğünden Halkımıza Duyuru” | …ŞALPAZARI SES… SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com…
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

" RADYO AĞASAR " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”Şalpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğünden Halkımıza Duyuru”

   Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 Sayılı Kanun 03/11/2017 tarih ve 30229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Söz konusu Kanun ile 5490 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 8. Maddede ” Kişinin iki yıl içerisinde Yerleşim Yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/06/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunun  3. Maddesine aykırı soyadları ile ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilmektedir. İlçe idare kurulunun vereceği kararlar kesindir.

 

        Konuyla ilgili olarak uygulamada talep edilmesi muhtemel örnekler aşağıda yer almıştır:


 (1) Dayanak belgesinde ve kapalı kaydında “GÜZEL” olan soyadının naklen gittiği açık kaydında “TÜZEL” olarak hatalı geçilmesi ve ilgilinin de “TÜZEL” soyadını uzun yıllar taşıma nedeni ile dayanak belgesine göre düzeltilemeyen kapalı kaydındaki “GÜZEL” soyadını,  mağduriyet yaşamaması için “TÜZEL” olarak il veya ilçe idare kuruluna yazılı başvurması halinde düzeltme talebinde  bulunabilecektir.

     

  (2) Kişinin tek bir kaydının bulunması ve dayanak belgesinde “ÇELİK” olmasına rağmen aile kütüğünde “ÇEVİK” olarak hatalı yazılmış soyadını uzun yıllar taşıması nedeniyle bu soyadını kullanma yolunda il veya ilçe idare kuruluna başvurabilecektir.
 (3) Kişinin dayanak belgesinde ve aile kütüğünde adında harf eksikliği bulunması nedeniyle bu eksikliğin tamamlanması için il veya ilçe idare kuruluna başvurabilecektir. Örnek: (Yasmin/Yasemin, Melhat/Melahat, Memet/Mehmet vb.)
     

(4) Kişinin dayanak belgesinde ve aile kütüğünde ad ve soyadındaki bilgilerde noktalama işaretinin eksik olması ve ilgilinin adındaki bu eksikliğin tamamlanması için il veya ilçe idare kuruluna başvurması  başvurabilecektir. Örnek: (Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal/Nihal, Isa/İsa, Ulku/Ülkü, Unal/Ünal vb.)
    

(5) Kişilerin dayanak belgesinde ve aile kütüğündeki;

 a- 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.) soyadlarını değiştirme talepleri,

 b- “3. , 1. Oğlu vb.” soyadlarındaki “3, 1 gibi” rakamların kaldırılarak Soyadı Nizamnamesinin 6. Maddesine uygun şekilde yazı ile yazılmasına ilişkin talepler,
  c- Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesi (Ayşe Gül/Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılması gibi (Mehmetcan/Mehmet Can) talepleri
il ve ilçe idare kurullarınca değerlendirilecektir.

Yukarıdaki maddelerdeki muhtemel örnekler uygulayıcıya ışık tutmak ve yön vermek amacıyla yer almış olup benzer örneklere göre işlem yapılması il ve ilçe idare kurullarının takdirindedir.

 

MÜRACAAT:

 

 Kanun hükmü gereğince ad veya soyadı değiştirme talebi bulunan kişinin Yerleşim Yerinin bulunduğu yerin Nüfus Müdürlüğüne müracaatı esastır. Yerleşim Yeri dışındaki Nüfus Müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7039 sayılı Kanun gereğince ad veya soyadı değişikliğine ilişkin müracaatlar 03/11/2019 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilecektir.   

Şalpazarı  İlçe Nüfus Müdürülüğünden Halkımıza Duyur

İlçe Nüfus Müdürü; Kemal Karabayır


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

”Şalpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğünden Halkımıza Duyuru”http://salpazari61.com/?p=25694&preview=truehttp://www.sanalbasin.com/trabzon-haber-siteleri

Bu Haber 1.084 kez Okundu
Benzer Galeriler
Yukarı Geri Ana Sayfa