”Torba yasadan internet yasakları çıktı” | …ŞALPAZARI SES… SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com…
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

" RADYO AĞASAR " (Dinlemek için play tuşuna basınız)
”Torba yasadan internet yasakları çıktı”
”Torba yasadan internet yasakları çıktı”
''Torba yasadan internet yasakları...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

”Torba yasadan internet yasakları çıktı”Torba yasada TİB’e internet sitelerine mahkeme kararı olmadan yasak ve trafik takibi yetkisi, İnternet gazeteciliği yasasında yeni gelişme.ŞALPAZARI SES… SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com Gazetemiz İnternet Yayınları Derneğine ve İMOS Kalite Belgesinin yanı sıra İnternet yayınları grubuna üye olup İYAY’ın 1862 .üyesidir.

 

Torba Yasa Tasarısı’na, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan dünkü görüşmelerde son dakikadaki önergelerle tüm internet trafik bilgilerinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) toplanması eklendi. TİB Başkanı’nın talimatıyla internete resen (başvuruya gerek kalmadan) erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları da eklendi.

 

İnternet trafik bilgileri TİB’e

 

Hürriyet’ten Umut Erdem ve Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, torba yasa tasarısının görüşmelerinin son gününde, 129’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, internet trafik bilgilerinin depolanmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. İnternette trafik bilgisi, “hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği ve ne kadar süreyle o adreste kaldığı” bilgilerini içeriyor. Sitenin içeriği ise, trafik bilgisi kapsamında değerlendirilmiyor ve saklanmıyor. Şubat ayında yapılan yasal düzenlemeyle, internet kullanıcılarının trafik bilgilerinin 6 aydan 2 yıla kadar erişim sağlayıcıları tarafından saklanması zorunluluğu getirilmişti. Buna göre trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde, TİB tarafından erişim sağlayıcıdan alınacak ve mahkemeye sunulacaktı.

 

Dün akşamüstü yapılan değişiklikle, bu madde tamamen değiştirildi. Buna göre artık trafik bilgileri TİB’de saklanacak. Hâkim tarafından karar verilmesi halinde de ilgili mercilere verilecek. Yetkililer düzenlemenin gerekçesini, “Bir trafik bilgisi mahkeme tarafından talep edildiğinde bu bilginin temin edilip mahkemeye sunulması en az 1 aylık bir süreci kapsıyordu. Bu da birçok konuda gecikmeye neden oluyordu. Trafik bilgilerinin TİB’de tutulmaya başlanmasıyla birlikte, hâkimler bir karar verdiğinde hızlıca hareket etme imkânı olacak” sözleriyle açıkladı.

 

Ulusal güvenlik için de erişim engelleme

 

Yapılan bir diğer değişiklikle de, TİB Başkanı’nın talimatıyla internette resen erişim engelleme yapılacak hallere, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” durumları da eklendi. Buna göre söz konusu nedenlerden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, internette erişimin engellenmesi TİB Başkanı’nın talimatı üzerine, TİB tarafından yapılacak. Böyle bir durumda erişim sağlayıcı engelleme kararını 4 saat içinde yerine getirecek. Engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye sunulacak ve hâkim 48 saat içinde kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye ile ilgili yapılan bir toplantının mart ayında internet üzerinden yayınlanmasının ardından, tape’lere erişimin engellenmesi için mahkemeye gidilmiş ancak ulusal güvenlikle ilgili bir madde bulunmadığı için, ses kayıtlarının bulunduğu YouTube Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında Türkiye’de erişime kapatılmıştı.

 

 Yeni düzenlemeye göre internet habercilerini bekleyen tehlike

 

Adalet Komisyonunda 1/893 numaralı Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile ilgili muhalefet şerhi koyan CHP grubu, tasarısının görüşmeleri sırasında basın meslek örgütleri tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirterek”Tasarıda basın özgürlüğüne aykırı, uygulamadan daha geride sayılabilecek maddeler korunmuş, bu konulardaki hataların düzeltilmesine ilişkin önerilerimiz, AKP grubu tarafından kabul edilmemiş ve tasarıdaki sakıncalar giderilmemiştir.” denildi.

 

Basın meslek örgütleri de daha önce birçok kez düzenlemelerle ilgili itirazda bulunmuş, ancak AKP bu itirazları ciddiye almamıştı.

 

CHP grubunun açıkladığı muhalefet şerhinde, internet haber sitelerinin, gazetelerin sunmuş olduğu basılı haberleri sanal ortamda okuyucularına ulaştırdığını, buna karşılık basılı gazetelere ve gazetecilere tanınmış olan haklardan yararlanamadığı hatırlatıldı ve bu tasarı ile internet haber sitelerine ve çalışanlarına bazı haklar ve yükümlülükler getirildiği ifade edildi.

 

Ancak tasarının, tüm ilgili tarafların görüş ve önerileri alınmaksızın aceleyle hazırlanmış olduğunu belirten CHP grubu “daha çok getirilen sınırlamalar ve para cezalarıyla internet medyasını iktidarın kontrolü altında tutmaya yönelik düzenlemeleri içermektedir.” ifadelerini kullandı.

 

İNTERNET HABERCİLİĞİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE

 

CHP grubunun muhalefet şerhi açıklamasında internet haber sitelerini bekleyen tehlikeler şöyle aktarıldı:

 

“Tasarıda özet olarak beyanname vererek 5l87 sayılı basın kanunu kapsamına alınmayı isteyen internet haber sitelerine  Basın İlan Kurumundan ilan ve reklam verilmesinin yolu açılmakta, bu şekilde Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber sitelerinin çalışanları Basın İş Kanunu uyarınca gazeteci sayılmakta ve sözkonusu internet haber sitelerinin basın kanunu kapsamında verecekleri beyannamenin yasal koşulları taşımaması, cevap ve düzeltme hakkına uyulmaması hallerindeki yaptırımlar ile cezai ve hukuki sorumluluklara ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

 

Ancak beyanname vererek Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber siteleri için aynı zamanda 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna atıf yapılmakta ve bu kanundan doğan yükümlülüklerinin devam edeceği belirtilmektedir. 5651 sayılı kanunda, 6518 sayılı kanun ile 6.2.2014 tarihinde yapılan değişiklikler internet siteleri üzerinde çok ciddi idari yaptırım ve para cezalarını öngörmektedir. Örneğin TİB tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesi, TİB başkanlığının yargı kararı olmaksızın erişimi engelleyebilmesi gibi düzenlemeleri içermektedir. Basın kanunu kapsamına alınan internet sitelerinin belirtilen yükümlülüklerinin devam etmesi durumunda internet haber sitelerinin ve orada çalışan gazetecilerin basın özgürlüğünden yararlanabilmesi mümkün olmayacaktır.”

 

CHP’li vekiller Dilek Akagün Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, İsa Gök, Ömer Süha aldan, Ali İhsan Köktürk ve Turgut Dibek’in imzasının bulunduğu muhalefet şerhinin sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

 

“SONUÇ OLARAK internet haber sitelerinin ve çalışanlarının basın kanunu kapsamına alınarak belli haklardan, basın özgürlüğünden, basın kartı, resmi ilan ve reklamlardan yararlandırılması ve bunun karşılığında da belli yükümlülüklerin getirilmesi iddiasıyla hazırlanan bu tasarı istenilen amaca ulaşabilecek nitelikte değildir. Basın kanununun ruhuna aykırı olarak, internet haber sitelerinin çok ciddi bir şekilde sansürlenebileceği sakıncalı maddeleri içermektedir. Üstelik cezai ve hukuki sorumlulukta olduğu gibi pek çok eksiklik ve boşluk bulunmaktadır.

 

Bu nedenle tüm basın ve gazeteci örgütlerinin belirttiği gibi demokratik, özgürlükçü, internet medyasıyla ilgili dünyadaki olumlu örneklerin de incelendiği yazılı basın ve internet medyasının özelliklerinin göz önünde alındığı yeni bir basın kanunu gereklidir.

 

Ülkemizde anti demokratik uygulamalar sonucunda, fiili sansür ve oto sansürün sıradanlaştığı, gazetecilerin iktidarın talimatıyla işten atıldığı, ne yazacaklarına, nasıl yazacaklarına dahi Başbakanın karıştığı, muhalif gazetecilerin cezaevine atıldığı, basın özgürlüğünün rafa kaldırıldığı bir ortamda bu tasarının da aynı anlayışla hazırlandığını görüyoruz.

 

İnternet ortamındaki yayınların ve işlenen suçların düzenlenmesine dair 5651 sayılı yasadaki son yapılan değişikliklerin ardından hazırlanan bu tasarıda, sürekli 5651 sayılı yasaya atıf yapılması nedeniyle internet haberciliğinin üzerinde ciddi baskıların uygulanmak istendiği, resmi ilan ve reklamlar yoluyla ekonomik olarak desteklenen yandaş bir internet medyası yaratılmak istendiği çok açık görülmektedir. Muhalif olan internet medyası ise resmi ilan ve reklamlardan mahrum bırakılma, TİB tarafından haber kaynaklarını ve kişisel bilgileri açıklamaya zorlanma, hatta yargı kararı olmaksızın erişimin engellenmesi gibi çok ciddi baskılar altında kalabilecektir. Hazırlanan tasarı internet medyası için basın özgürlüğü ve yeni haklar getirmemektedir. Aksine 5651 sayılı yasadaki son değişiklikler nedeniyle baskı ve sansür devam ettirilmektedir. Bu nedenle Genel Kurul çalışmalarında eleştirilerimizin dikkate alınarak, gerekli düzeltmelerin yapılması dileğiyle muhalefet şerhimizi sunuyoruz.”

 

 İnternet gazeteciliği yasasında yeni gelişme

 

 

İnternet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alan tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun’nda yer alan, haber ve fotoğraf ajansları ibaresine bundan sonra; internet haber siteleri de eklenecek.

 

İNTERNET HABER SİTELERİ REKLAM ALABİLECEK

 

İnternet Yayıncıları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, TBMM Adalet Komisyonu Ahmet İyimaya Başkanlığı’nda toplanarak, “Basın Kanunu’nda Değişiklik Öngören Tasarı’nın” Alt Komisyon raporunu görüştü. Komisyonda kabul edilen 16 maddelik tasarıyla; İnternet haber siteleri 5187 sayılı Basın Kanunu’nun kapsamına dahil ediliyor. Tasarı ile internet haber sitelerinin Basın Kanunu’nun kapsamına alınmasına paralel olarak süreli yayın tanımına internet haber siteleri de ekleniyor ve internet haber sitesinin tanımı, “internet ortamında haber ya da yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın” olarak belirleniyor.

 

İnternet haber sitelerine sahibinin, varsa temsilcisinin veya sorumlu müdürünün adları, adresleri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi ve ticari unvanı, kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurma zorunluluğu getiriliyor. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin internette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek. İnternet haber siteleri, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara Basın Kanunu’na göre belirtilen beyanname yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemeleri halinde uygulanan yayın durdurma cezasına tabi olmayacak. Düzenleme ile, internet ortamındaki resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanacak.

 

İnternet ortamında yayınlanan resmi ilan ve reklamların tespiti ve takibinde, Basın-İlan Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği içinde çalışacak.

 

İnternet haber siteleri yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 6 ay süreyle muhafaza edecek ve gerektiğinde, talep eden yetkili mercilere teslim edilmesi zorunda olacak.

Bu Haber 7.587 kez Okundu
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Yukarı Geri Ana Sayfa

...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”TEŞEKKÜR EDERİZ””TEŞEKKÜR EDERİZ”Şalpazarı İlçesine bağlı Akçiriş köyü sakinlerinden olan Merhum...
”Bahçeli;Vakfıkebir’de Akrabalarının Kabrini Ziyaret Etti””Bahçeli;Vakfıkebir’de Akrabalarının Kabrini Ziyaret Etti””Bahçeli;Vakfıkebir’de Akrabalarının Kabrini Ziyaret Etti”;Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)...
”Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti””Şalpazarı’lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi Etti”''Şalpazarı'lı Hemşehrimiz Engin Çırakoğlu Tuğgeneralliğe Terfi...
”Fındık Budama Kursiyerleri, Belgelerini Vali Yücel Yavuzu’un Elinden Aldılar””Fındık Budama Kursiyerleri, Belgelerini Vali Yücel Yavuzu’un Elinden Aldılar””Fındık Budama Kursiyerleri, Belgelerini Vali Yücel Yavuzu’un Elinden...
”Şalpazarı’nda Bir Değer;28 Yıldır İlçesinde Görev Yapıyor””Şalpazarı’nda Bir Değer;28 Yıldır İlçesinde Görev Yapıyor””Şalpazarı’nda Bir Değer;28 Yıldır İlçesinde Görev Yapıyor” Trabzon’un...
”Muharrem Varlı Şalpazarı’nda Kurukız’a Uğurlu Geldiğini Belirtti””Muharrem Varlı Şalpazarı’nda Kurukız’a Uğurlu Geldiğini Belirtti”TRABZON;Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ın ‘’Cumhur İttifak’ adayı...
”ŞALPAZARI DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILMADI MI?””ŞALPAZARI DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILMADI MI?”14 Şubat Vakfıkebir’in düşman işgalinden kurtarıldığı tarih olarak...

TRT Spor Haberler

  • Anket

    • Sorry, there are no polls available at the moment.
  • bursa escort escort beylikdüzü meyve siparişi escort istanbul escort istanbul escort mersin escort kayseri bayan escort bayan bursa banko tahmin