...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
10 Aralık 2016 Cumartesi
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

Uçağın camından etrafı seyrettiğinizde 900 km hızla gittiğinize inanamamak gibi bir süreci yaşıyoruz… Kimine göre “aklımız da devletimiz de” uçak gibi havada… Ha çakıldı ha çakılacak, bir çakılacak pir çakılacak…

Kimine göre iki asırdır yerde sürünüşümüzün ardından yükselişimizi izah eden uçak metaforu…

93 yıllık kısacık yeni devlet ömrümüzde şu son altı yılı tarihin diğer dönemlerine göre bambaşka yaşıyoruz…

Öyle ki bazı yönleriyle en az beş bin yıl diye bilinen bir tarihin hiçbir döneminde bu hainliklerin bu haliyle bilinen bir tarafı yok…

Önüm kuzey, arkam güney, sağım doğu, solum batı derdik ilkokulda yönleri öğrenirken.

Bizdeki solun, sol komünist Rusya’yı sola çekip Batı’da varsaymak içinbizi Orta Asya’ya kadar atması, 70’li yıllarda TÜRK kelimesine karşı duyulan hoşnutsuzluğu bir yana,hayranlık duydukları Batı, batıyor şimdi.

Kendinden öncekiler boğdurularak azledilirken, İlk kez kanı akıtılan padişah olan III. Selim ile başlayan Batı aşkımız, güneş gibi batıdan batmaya yüz tutarken,iki yüz yıllık bir uykunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz.

 

Nüfus, idari yapı, dünya siyasetine ve ekonomisine yön verip söz sahibi olma yönleriyle yenidünya düzeninde olmayan bir Avrupa gerçeği var ortada…

Geçmişi katliamlarla, sömürülerle dolu ama medeniyet ve çağdaşlık soslu bir Avrupa artık oyun dışı…

( 06/06/2016 tarihli ve aşağıda linki verilen YANSIN YIKILSIN AVRUPA yazımda ne melem oldukları fazlasıyla ortada )

 

”YANSIN YIKILSIN AVRUPA…”-http://salpazari61.com/arsivler/19497

Yan başlıklarla gidelim…

 

Güneş, doğudan doğuyor…

Kokuşan ve biten Avrupa, Trump ile bölünmeye bile gitmesi muhtemel bir Amerika…

Çin- Rusya- Hindistan odaklı yeni bir güç; Asya…

Asya’nın ve Avrupa’nın da kilit ülkesi Türkiye, zamanı gelince çok büyük bir devlet olacak.

Gülmeyin, üstelik ben de iddia etmiyorum ama emin olun ki biz terazide kimin kefesinde isek o kazanacak…

Parantez içinde verdiğim isimlerin unvanlarına ve söylemlerine bir bakın lütfen.

(Eski ABD başkanlarından Clinton’ın “Yüzyılı anlamak için Türkiye tarihi bir anahtardır”.

ABD Başkanı Barack Obama’nın “ABD’nin en önemli on düşünüründen biri” ilan ettiği, dünyaca ünlü Amerikalı jeostratejist ve eski ABD Savunma Danışmanı Zbigniew Kazimierz Brzezinski” Türkiye 21. Yüzyılda ABD’nin yerini alabilir.

İsrailli Profesör David Passig 2050’nin süper gücü Türkiye… 

CIA Şefi Freidman. Türkiye 2040’ta süper güç… Hem Türk Cumhuriyetlerini hem de Arap dünyasını etrafını toplayarak BİRLİK kuracak. Türkler tarih sahnesine İMPARATORLUK olarak dönecek.BuEnternasyonal gücün karşısında hiçbir Batılı güç duramaz.)

 

Tarih, bunun ispatı, bin yıl önce yazılmış eserler ise izahatı:

Divan-ü Lügat-it Türk adlı Türkçe-Arapça lügatin yazarı Kaşgarlı Mahmut( 1008-1075) :Tanrı, Türk burçlarını yükseltmiş ve onların mülkleri üzerinde felekleri döndürmüştür. Tanrı onlara Türk adını vermiş ve yeryüzüne ilbay ( idareci ) kılmış, hakanları onlardan çıkartmıştır. Dünya uluslarının yularların (yönetilmesi )  onlar eline vermiş, herkese üstün kılmıştır.  der. (Divan-ü Lügat-it Türk Tercümesi cilt: 1, sayfa:3)

Tarih de aynı şeylere şahit olmadı mı? Şimdi bütün bu kabusu tekrar yaşamamak için, anneciğim Türkler geliyor dememek için, Afrika’yı tekrar sömürmek için, kan dökmek için, onlara mani olmamız için,  içimizdeki hainleriyle geldiler hep ve geliyorlar ve gelecekler de onun için…

Zannediyor musunuz Batı saat diliminden tesadüfen koptuk, Şanghay’ı öylesine konuşur olduk, ticareti yerel para birimleriyle ister olduk.

Onlarca yılın ardından gâvur parasını bırakıp Türk lirasına; hem devlet hem halk nezdinde milli bir kimliğe (zordan ya da mecburiyetten gibi görsek de ) ancak layık gördük.

Gölge CIA diye bilinen Strafor, Türkiye’nin döviz tepkisi domino etkisi yapar ve tüm dünyayı etkisi altına alır diye bir açıklamayı yaparken, karşılıksız basılan ama maalesef rezerv para olan $’ın tahtının sallanacağını ima ediyor. Çünkü onlar için Dolar, iki yüz yıllık sömürü düzeninin en gizli silahıdır.

(Bretton Woods sistemi:  II. Dünya savaşının galibi ABD’nin kurduğu IMF vasıtasıyla 1$’ı 35 ons altına sabitlediği ama 1973 yılında Başkan Nixon’un dalaveresiyle ha bire devaüle ederek ve diğer taraftan altını kendisinde toplayıp karşılığında kendi parasını dünyaya pompaladığı sömürü düzeni-)

İngiltere’nin ardından İtalya ve çatırdayan Avrupa… Trump’ın gelişine engel olamayan derin Amerika…

İsteseler de istemeseler de iki yüz yıllık bir düzenin sonuna gelindi. Trump’ın şu konuşması bile bunun teyidiydi: ABD’yi yeniden süper güç yapacağız.

Onlara yapılacak asıl ölüm vuruşu ise ülkelerin kendi para birimleriyle alış verişi esas almaları…

Ve çok şükür ki bu korktukları şeyi de bugün itibari ile Çin ve bizim Merkez Bankamız gerçekleştirerek Okyanus ötesini de çatırdatmaya başladı.

( Erdoğan 3 Aralık’ta Çin, Rusya ve İran’a bu teklifi götürmüştü ve olumlu bir cevap almıştı )

Eğer ki önümüzdeki süreçte Çin, para birimi olan Yuan’ı altına endekslerse işte o zaman Amerikan rüyası sona erecektir.

Tabi elinde 3,5 trilyon dolar rezerv olan Çin, 125 milyar doları olan Türkiye ve diğer ülkeler, Doları doldurarak boşaltmak zorunda olacağı için bu rüya epey bir süre daha devam etmek zorunda olacaktır.

 

 

Türkiye Türklere Bırakılamaz…

 

Gazeteci Birand’ın sözüydü bu… Biz bize kalsak çok daha bizim değildik de çok şükür 15 Temmuz tsunamisiyle kendimize geldik.

15 Temmuz tarihin en büyük hainliği olsa da bir milleti millet yapıp kendine getirecek ve bu vesileyle iki yüz yıllık bir uykudan uyandıracak kadar şer tanımlı ama hayır kokulu bir milattı.

15 Temmuz ‘dan bugüne şu dört buçuk ay bile bir asra yön verebilecek tarihi hamlelerdi.

Fırat Kalkanı ve OHAL…

Biri ile Küresel bir oyuna dur dedik, yoksa on yıl içinde bölünmeye namzet bir kuşatmanın içindeydik.

OHAL ile de devletin iki yüz elli yıllık örümcek ağına ya da kangrene dönmüş hantal ve Batı’nın ana sigortaları olan yapılara neşter vurup ölümcül hamleler yaptık…

Şimdi bütün bu süreçte en kritik viraja geldik.

İki yüz elli yıldır her şeyimizle içimize işleyen ve kendi içinde can çekişen bir Batı konsepti mi yoksa Asya’yı da arkamıza alarak mazlumların idare yularını tekrardan elimize almak mı?

Çok açık söyleyeyim Asya Hunları ile adına Kavimler Göçü denilen ve çağ kapatmaya vesile olan Türkler, önümüzdeki süreçte gerek mülteci krizi ile gerekse Şanghay Beşlisi’ne dâhil olmaları ile tekrardan bir dejavu yaşatarak Avrupa’yı dağıtmaya vesile olabilir.

Hele hele ki Avrupa demek olan PARLAMENTER sistemden vazgeçip beş bin yıllık geleneğinde olan KAĞAN, HAN, SULTAN gibi unvanları sembolize eden Başkanlığa geçerse işte her şey onlar için biter ve bizim için yeni yeniden başlar…

İşte bunun için gerek gerek Ak Parti gerekse MHP gerekse de iki yüz elli yıllık sistem refleksi içinde Avrupa buna engel olmak için her yolu deneyecektir.

Başbakan ile örtülü Başkanlık konusunda anlaşan Bahçeli yine adına yakışır bir feraset göstererek ülkeyi ipten almasıyla bunun alemdarlığını yaparken kendi partisi ve hatta bir kesim tabanı da bu durumdan hoşnut olmamıştır.

Kırk vekili ile Kürşad edası taşıyan Bahçeli son bir yılda başına örülmek istenen çorapları çok iyi gördü. Baykal’ın tasfiyesi ile malum yapının tetikçisi olan partiye, partisini kaptırmamak için Kürşad vari bir davranış sergiledi.

Eğer ki Bahçeli 7 Haziran tuzağına düşmüş olsaydı 15 Temmuz’a bile gerek kalmadan Erdoğan, kendi partisinden de derin adamların eliyle ya Lahey’e gidecekti ya da yalnızlaştırılıp tasfiye edilecekti.

Bütün bu sürecin kahramanı Erdoğan ise,açık söyleyeyim eğer ki Bahçeli olmasaydı her şey bambaşka olacaktı.

Maalesef Gül gibi gördüğümüz ve adına hoca dediğimiz adamlardan tutun sistemiçindeki bürokratların, bakanların, milletvekillerin kahir ekseriyeti Bahçeli’nin yarısı bile olamamıştır.

Erdoğan’ın birçok olaya atfen yalnızlığımı biliyorum şeklinde beyanatı bunun ispatıdır.

1839’da İngiliz hayranı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı’ndan beri bütün unsurlularıyla bizim teşkilat yapımız, Halifelik kaldırılmadan Lozan’ı imzalamayan kraliçenin bir nevi sadık Kapıkılu askerleridir.

Ya İngiliz ya Alman orijini tüm sistemin hücrelerine sinmiştir.

Rahmetli Uğur Mumcu’nun tabiriyle:

“Türk vatandaşı;İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemeleriusulü yasasına göre yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen, İslam hukukuna göre gömülen kişidir“.” İfadesi bu düşüncenin vesikasıdır.

 

150 Yıllık Esaret Bitiyor mu?

Önümüzdeki Başkanlık referandumuna kadar herkes her şeyi deneyecektir. Erdoğan- Bahçeli- Yıldırım ve birkaç vekil haricinde emin olun ki herkesin gömüleceği şekil İslam hukukudur. İçtihat Batı’dır.

İşte size 40 çeriden biri dediğimiz birileri…

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu Bahçeli’ye bayrak açarak:

“Kim hangi akılla partili cumhurbaşkanlığına onay veriyor? Bugünkü mutabakattan sonra herhalde çok kişinin güvendiği dağlara kar yağdı” ifadelerini kullanarak Başkanlık teklifinin Meclis’e gelmesi halinde milletvekilleri Ümit Özdağ, Nuri Okutan, Seyfettin Yılmaz ve İsmail Ok ile birlikte ‘hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

Beş bin yıllık tarihimizi çok çok iyi etüt eden biri profesör etiketiyle böyle diyorsa vardır bir kerameti…

Öyle ya bizi HALLAÇ pamuğu gibi gafula atacak değil ya… Lidere bozkurt olup yol gösteren ak yeleli Oğuz – Han destanını o bilmeyecek de ben bilecek değilim ya…

İtalya’da son altı yılda dördüncü Başbakan istifası Parlamenter sistemin azizliğinden değil Pizza kulesinin eğri durmasından değil mi ya!

Ya da elli yıllık çok partili siyasi hayatımızda 66. Hükümeti iş başına getirişimiz,  28 Şubat Cumhurbaşkanı Demirel darbesini unutamayışımız, ortalama hükümet ömürlerinin bir yılı bile geçemeyişinde serzenişimiz, 7 Haziran ‘da HDP’ye bile bakanlık verip PKK zihniyetine teslim edilişimiz hepsi güvendiğimiz dağlara karın yağmayışında oldu öyle değil mi ya…

 

Son ve en keskin, en tehlikeli virajdayız şimdi. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arnavut’u, Çerkez’iyle, Sünni’si, Alevi’siyle…

Son dönemeç, son kerte, bebek beşikte, ezanını verecek olan tetikte, sübliminal çan sesi 150 yıldır her yerde… Son söze demeden önce ezcümle,  şairin deyimiyle:

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır
Yoktanda vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıpyıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralarvardır
Sakin kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgiyenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adli bir çınarvardır

 

Ezcümle… NUH’UN ÇOCUKLARI MI KRALİÇENİN UŞAKLARI MI

”Nuh’un Çocukları mı Kraliçenin Uşakları mı…”
Uçağın camından etrafı seyrettiğinizde 900 km hızla gittiğinize inanamamak gibi bir süreci yaşıyoruz… Kimine göre “aklımız da devletimiz de” uçak...
”15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam”
”15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam”Demokrasi Şehidimiz  Şalpazarı Doğancı mahallesi sakini Salih Alışkan İstanbul’da Toprağa Verilmişti Demokrasi...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”
Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit MENGİ, İlçemiz Pelitçik Mahallesi’ nden Emekli Mustafa MADEN’ e Türk Silahlı Kuvvetlerini...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”
Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit MENGİ, İlçemiz Pelitçik Mahallesi’ nden Emekli Mustafa MADEN’ e Türk Silahlı Kuvvetlerini...
8Aralık
”Engeliz vatandaşların engelli sınavı”
Engeliz vatandaşların engelli sınavı;Büyükşehir Belediyesi tarafından engelsiz bireylerin engelli bireyleri daha iyi anlayabilmeleri için “Bir de S’engel” adında empati etkinliği...
30Kasım
”Şalpazarı Belediyesi 3.cü defa 24 Kasım’da Öğretmenleri Buluşturdu”
”Şalpazarı Belediyesi 3.cü defa 24 Kasım’da Öğretmenleri Buluşturdu”Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız döneminde başlayan ve geleneksel olarak kutlanan öğretmenler günü...
25Kasım
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”Altın Çilek’in saymakla bitmeyen faydaları”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2012 yılında Tarabya’da meşhur bir kuruyemiş dükkanından altın çilek almış ve o günden sonra özellikle diyabet...
14Kasım
”Sultanveli Organik Ürünler Samsun’da Açıldı”
”Sultanveli Organik Ürünler Samsun’da Açıldı”Çiftçi Tv program yapımcısı ve Genel yayın yönetmeni Şalpazarı İlçemizin girişimcilerinden Mehmet Öztürk Türkiye genelinde 10.cusu...
5Kasım
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam”
”15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam”Demokrasi Şehidimiz  Şalpazarı Doğancı mahallesi sakini Salih Alışkan İstanbul’da Toprağa Verilmişti Demokrasi...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”
Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit MENGİ, İlçemiz Pelitçik Mahallesi’ nden Emekli Mustafa MADEN’ e Türk Silahlı Kuvvetlerini...
”Hacı Semine Koç Üzümözü’nde Toprağa Verildi”
”Hacı Semine Koç Üzümözü’nde Toprağa Verildi; Şalpazarı İlçemize bağlı Üzümözü mahallesi topuklu taş sakinlerinden maden emeklisi merhum Pirağa Koç eşi...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...

”Beşikdüzü Sevdalıları; Beşikdüzü’nü Havadan İzleyelim”
Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi Türkiye de kurulan Öğretmen okuluyla  ismini duyurmuş ve  daha sonra kültürleriyle hafızalarımıza kazınmış...
”197.Sis Dağı Şenliği;10 Eylül 2016 Cumartesi Yapılacak”
Geyikli Kalkındırma Hizmet Otçular Kültürü ve Yardımlaşma Derneği’nin  8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde yapmayı planladığı ve bölgemizdeki heyelan afeti nedeniyle ertelenen...
”Halk Karara Uymadı;2016 Kadırgası Otantik Olarak Gerçekleşti”
”Halk Karara Uymadı;2016 Kadırgası Otantik Olarak Gerçekleşti”Yetkililer, terör nedeniyle Otçu Şenliklerinin yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamalara karşın yöre halkı, şenlikten bir...
”Altın Çilek’in saymakla bitmeyen faydaları”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2012 yılında Tarabya’da meşhur bir kuruyemiş dükkanından altın çilek almış ve o günden sonra özellikle diyabet...
”1 EYLÜL; Büyükliman’a Yaramadı”
”1 EYLÜL; Büyükliman’a Yaramadı” Ağustos ayının bitmesiyle beraber 2016 yılın 9.cu ayı her zaman eğitim öğretim yılının başlangıç ayı olarak...
”Bayan Bıçakçıoğluna Yeni Görev ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu’nun eşi Opr. Dr. Pınar Bıçakçıoğlu’nu Genel...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”
Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit MENGİ, İlçemiz Pelitçik Mahallesi’ nden Emekli Mustafa MADEN’ e Türk Silahlı Kuvvetlerini...
”Engeliz vatandaşların engelli sınavı”
Engeliz vatandaşların engelli sınavı;Büyükşehir Belediyesi tarafından engelsiz bireylerin engelli bireyleri daha iyi anlayabilmeleri için “Bir de S’engel” adında empati etkinliği...
”Şalpazarı Belediyesi 3.cü defa 24 Kasım’da Öğretmenleri Buluşturdu”
”Şalpazarı Belediyesi 3.cü defa 24 Kasım’da Öğretmenleri Buluşturdu”Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız döneminde başlayan ve geleneksel olarak kutlanan öğretmenler günü...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”Nuh’un Çocukları mı Kraliçenin Uşakları mı…””Nuh’un Çocukları mı Kraliçenin Uşakları mı…”Uçağın camından etrafı seyrettiğinizde 900...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi””Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam...
”Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü Oldu””Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü Oldu”Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü...
”Rizeli kendi kar jet-skisini kendisi yaptı””Rizeli kendi kar jet-skisini kendisi yaptı”Rizeli kendi kar jet-skisini kendisi...
...ŞALPAZARI SES... SİZİN SESİNİZ.www.salpazari61.com...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi””Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit...
”Sandık Gözüktü; 2017 Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak””Sandık Gözüktü; 2017 Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak””Sandık Gözüktü; 2017  Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak”...
”15 Temmuz süreci, öncesi ve sonrası Trabzon’da masaya yatırıldı””15 Temmuz süreci, öncesi ve sonrası Trabzon’da masaya yatırıldı”Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Bin Yılın Şafağında 15 Temmuz...
”Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar’ı Binlerce Kişi Uğurladı ””Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar’ı Binlerce Kişi Uğurladı ”Şalpazarılı hemşehrimizin Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar  İstanbul Tuzla’da...
”270 milyonluk 12 yatırım Trabzon’a hayırlı olsun””270 milyonluk 12 yatırım Trabzon’a hayırlı olsun”Aralarında Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi””Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit...
”Hacı Semine Koç Üzümözü’nde Toprağa Verildi””Hacı Semine Koç Üzümözü’nde Toprağa Verildi””Hacı Semine Koç Üzümözü’nde Toprağa Verildi; Şalpazarı İlçemize...
”Nuh’un Çocukları mı Kraliçenin Uşakları mı…””Nuh’un Çocukları mı Kraliçenin Uşakları mı…”Uçağın camından etrafı seyrettiğinizde 900 km hızla gittiğinize...
”15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam””15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan Adam””15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Salih Alışkan Anısına Kardan...
”Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü Oldu””Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü Oldu”Hüseyin Demirtaş Kırklareli İl Müftüsü Oldu Beykoz İlçe...
”Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi””Mustafa Maden Gümüş Madalya İle Ödüllendirildi”Tonya Kaymakamı ve İlçemiz Kaymakam Vekili Sn. Halit...
”Sandık Gözüktü; 2017 Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak””Sandık Gözüktü; 2017 Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak””Sandık Gözüktü; 2017  Yılı Başında İlçe Kongreleri Yapılacak”...
”15 Temmuz süreci, öncesi ve sonrası Trabzon’da masaya yatırıldı””15 Temmuz süreci, öncesi ve sonrası Trabzon’da masaya yatırıldı”Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Bin Yılın Şafağında 15 Temmuz...
”Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar’ı Binlerce Kişi Uğurladı ””Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar’ı Binlerce Kişi Uğurladı ”Şalpazarılı hemşehrimizin Şehit Uzm. Çvş Ertan Bayraktar  İstanbul Tuzla’da...
”270 milyonluk 12 yatırım Trabzon’a hayırlı olsun””270 milyonluk 12 yatırım Trabzon’a hayırlı olsun”Aralarında Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu...

TRT Spor Haberler

Ayrıntılı Puandurumu Tablosu
Anket

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
06:06 07:34 12:38 15:08 17:31 18:51